AGRO: Ekologické poľnohospodárstvo v EÚ rastie, zamestnanosť v agrorezorte klesá

14. 01. 2018 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 14. januára (SITA) - Oblasť pôdy venovaná ekologickému poľnohospodárstvu v Európe konštantne rastie od roku 2010. Vyplýva to z kontextových ukazovateľov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) zverejnených Európskou komisiou (EK). Dynamika ekologického sektora sa však podľa EK nepremietla do širšej poľnohospodárskej oblasti, keď úroveň zamestnanosti v poľnohospodárstve klesla napriek celkovej stúpajúcej hodnote agrorezortu v roku 2016.

Číselné údaje EK ukazujú, že organická plocha sa medzi rokmi 2010 a 2016 zvýšila o 30 %, pričom v roku 2016 dosiahla takmer 12 miliónov hektárov, čo predstavuje oproti roku 2015 medziročný rast o 4,4 %. Najväčší nárast organických plôch zaznamenali Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko a Cyprus. Veľká Británia bola jedinou krajinou, ktorá za rovnaké obdobie zaznamenala pokles (o 30 %). Celková plocha v rámci ekologického poľnohospodárstva predstavovala v roku 2016 6,7 % celkovej poľnohospodárskej pôdy v Európe.

Zamestnanosť v poľnohospodárstve však mierne klesla v roku 2016 s celkovým počtom 8,9 miliónov ľudí zamestnaných v tomto sektore v porovnaní s 9,2 miliónmi v roku 2015. Tento sektor predstavuje 3,9 % celkovej zamestnanosti EÚ v roku 2016, pričom v roku 2015 to bolo 4,2 % celkovej zamestnanosti. Z 28 členských štátov má Rumunsko (22,5 %,), Grécko (11,9 %) a Poľsko (10 %) najvyšší podiel zamestnancov v poľnohospodárstve z celkovej zamestnanosti EÚ.

Pokiaľ ide o príjmy z poľnohospodárskeho faktora - tj odmeny všetkých výrobných faktorov (pôda, kapitál, práca) na základe hodnota produkcie mínus variabilné náklady, odpisy a dane z výroby plus dotácie na produkciu - príjmy predstavovali v roku 2016 spolu 144,709 miliónov eur, čo je mierny nárast v porovnaní s rokom 2015.