AGRO: Európska pracovná sila by sa mala v poľnohospodárstve do roku 2030 znížiť až o 28 %

27. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Európska pracovná sila v poľnohospodárstve sa v rokoch 2017-2030 zníži o 28 % a súčasne sa znížia aj príjmy poľnohospodárstva v EÚ. Vyplýva to zo správy o poľnohospodárstve EÚ 2017-2030, ktorú zverejnila Európska komisia (EK). Predpokladaný pokles poľnohospodárskej pracovnej sily majú podľa EK spôsobiť štrukturálne zmeny v rámci agropotravinárskeho priemyslu EÚ, ale aj predpoklad výhodnejších príležitostí na zamestnanie v iných sektoroch. Problémom sú podľa komisie aj vidiecke oblasti, ktoré oproti mestu nedokážu vytvárať príťažlivé pracovné miesta, a tak sa výroba stále viac presúva do mestských oblastí.

Štrukturálne zmeny v európskom poľnohospodárstve majú do roku 2030 podľa EK pokračovať vyššími investíciami do technológií. Očakáva sa výrazné zvýšenie investícií do presného poľnohospodárstva a digitálneho poľnohospodárstva. Avšak tieto typy investícií sú nákladné a budú mať podľa komisie vplyv na trh práce rôznymi spôsobmi, napríklad požiadavkou, aby pracovníci mali viac vedomostí o technológiách alebo v konečnom dôsledku znížili potrebu poľnohospodárskej práce.

Medzi ďalšie potenciálne vplyvy na príjmy poľnohospodárskych podnikov v období do roku 2030 zdôraznené v správe, sú zvyšujúce sa investície do kľúčových oblastí, ako sú environmentálne opatrenia alebo využívanie účinnejších zavlažovacích systémov.

Popri investíciách sa predpokladá aj nárast nákladov medzi rokmi 2017 a 2030 o 2,5 % ročne, pričom v tomto období sa náklady zvýšia celkovo až o 30 %. Poľnohospodársky príjem na pracovníka sa má mierne zvýšiť o 1,1 % v porovnaní s priemerom 2015-2017. Náklady ako energia a hnojivá sa zvýšia o 3 % do roku 2030. Náklady na krmivo, ktoré sú v súčasnosti nízke v dôsledku nízkych cien obilnín, by si mali udržať stabilitu aj v nasledujúcich rokoch.

Poľnohospodárske služby by mali vzrásť do roku 2030, pričom poľnohospodárstvo bude čoraz viac kapitálovo náročné a náročné na služby, dodáva EK vo svojej správe.

Všetky predpovede EK do roku 2030 vychádzajú z predpokladov, že sa bude pokračovať v súčasnej poľnohospodárskej a obchodnej politike, výroba bude v bežných agronomických a klimatických podmienkach a vývoj poľnohospodárstva nezasiahne žiaden výkyv trhu.