AGRO: Množstvo ornej pôdy v EÚ bude pokračovať v konštantnom poklese

28. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 28. decembra (SITA) - Množstvo pôdy využívanej na poľnohospodárske účely v Európskej únii (EÚ) v posledných rokoch klesá a tento trend bude pre rastúcu urbanizáciu v Európe naďalej pokračovať až do roku 2030. Vyplýva to zo správy o poľnohospodárskych výhľadoch EÚ do roku 2030 zverejnenej Európskou komisiou (EK). V správe sa uvádza, že množstvo pôdy využívanej na poľnohospodárske účely klesne do roku 2030 na 172 miliónov hektárov zo súčasnej úrovne 176 miliónov hektárov, čo zodpovedá poklesu úrovne ornej pôdy EÚ zo 106,5 milióna hektárov v roku 2017 na 104 miliónov hektárov v roku 2030.

V roku 2030 majú podľa správy najväčšie územia poľnohospodárskej pôdy zaberať trvalé trávnaté porasty a oblasti s pestovaním obilnín. Väčšinu ornej pôdy zaberú aj oblasti, na ktorých sa budú pestovať krmivá pre zvieratá a významnú úlohu budú zohrávať tiež oblasti poľnohospodárskej pôdy s olejninami a trvalými plodinami. Pokles poľnohospodárskej pôdy však v konečnom dôsledku nemá zastaviť zvyšovanie produkcie určitých plodín na ornej pôde v tom istom období, uzatvára v správe EK.

Všetky predpovede EK do roku 2030 vychádzajú z predpokladov, že sa bude pokračovať v súčasnej poľnohospodárskej a obchodnej politike, výroba bude v bežných agronomických a klimatických podmienkach a vývoj poľnohospodárstva nezasiahne žiadny výkyv trhu.