AGRO: Svetová produkcia mlieka by mala do roku 2030 prekročiť 1 miliardu ton

20. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

Vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Svetová produkcia mlieka do roku 2030 dosiahne viac ako 1 miliardu ton, pričom EÚ by mala zásobovať takmer 30 % globálneho nárastu dopytu po dovoze. Množstvo čerstvých mliečnych výrobkov EÚ v čistom obchode (rozdiel medzi vývozom a dovozom) by malo v roku 2030 dosiahnuť tesne viac ako 1,08 milióna ton v porovnaní s 1,05 miliónmi ton v roku 2017. Vyplýva to zo správy o poľnohospodárstve EÚ v rokoch 2017-2030, ktorú vypracovala Európska komisia (EK).

Zároveň je pravdepodobné, že európska spotreba bude potrebovať ročne približne 900 tisíc ton mlieka na uspokojenie rastu domáceho dopytu. Bude to hlavne na syr a spracovanie iných mliečnych výrobkov. EK očakáva, že spotreba tekutého mlieka bude pokračovať v poklese pre zmeny v životnom štýle a pre nižší príjem mliečnych výrobkov u dospelých. Zvýšenie spotreby spracovaných mliekarenských výrobkov však bude podľa EK spojené s vyšším využívaním syrov, sušeného odstredeného mlieka, masla na pizzu a iných hotových jedál.

Trvalý európsky a celosvetový dopyt by mal podľa predpovedí podporovať ceny a viesť k zvýšeniu výroby mlieka v EÚ v priemere pod 1 % ročne. To zodpovedá potenciálnemu nárastu dopytu, berúc do úvahy, že Európskej únii vo výrobe mlieka konkuruje Nový Zéland a USA. Správa tiež predpovedá, že vývoj výroby v EÚ bude obmedzený pre potrebu trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov, preto sa v reakcii na dopyt spotrebiteľov predpokladá výrazný nárast ekologickej výroby mlieka.

Všetky predpovede EK do roku 2030 vychádzajú z predpokladov, že sa bude pokračovať v súčasnej poľnohospodárskej a obchodnej politike, výroba bude v bežných agronomických a klimatických podmienkach a vývoj poľnohospodárstva nebude zasiahnutý žiadnym výkyvom trhu.