DOPRAVA: Na modernizáciu a rekonštrukciu ciest I. triedy išlo vlani zo zdrojov EÚ 28 mil. eur

02. 01. 2018 | Kategória: Nezaradené

Vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 2. januára (SITA) - Slovenská správa ciest (SSC) v minulom roku vynaložila na rekonštrukciu a modernizáciu ciest prvej triedy zo zdrojov Európskej únie vyše 28 mil. eur a na údržbu a opravy týchto ciest z prostriedkov štátneho rozpočtu 41 mil. eur. Na udržiavanie prevádzkyschopnosti týchto ciest je potrebná suma takmer 80 mil. eur ročne.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SSC Lucia Karelová, za najdôležitejšie vlani cestári považujú ukončenie výstavby v Prešove na ceste I/68 odbočka Škultétyho - ZVL (tzv. malý obchvat mesta), rekonštrukciu mosta Horelica v Čadci na ceste I/11, ako aj rekonštrukciu cesty I/65 Kremnica - Kremnické Bane. K najvýznamnejším tiež patrilo začatie rekonštrukcie cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce a tiež výstavby cezhraničného mosta Komárno - Komárom, vrátane prístupovej cesty k mostu v Komárne.

K hlavným investíciám v tomto roku podľa Karelovej patrí modernizácia a rekonštrukcia 32 mostov na cestách prvej triedy zo zdrojov EÚ v objeme 20,9 mil. eur a tiež rekonštrukcia križovatiek na cestách prvej triedy tiež z peňazí EÚ za 9,7 mil. eur. Obnovené budú križovatky na cestách I/68 Prešov, Solivarská, I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska - Arm.Gen. Svobodu, I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru a I/76 Štúrovo – Nánska. V príprave bude výstavba obchvatu Šale na ceste I/75. Cestári v tomto roku plánujú použiť na údržbu a opravy ciest prvej triedy zo zdrojov štátu 40,5 mil. eur.

Štát financovanie údržby a opráv na hlavných cestách dlhodobo zanedbáva, keďže na to treba vynaložiť na základe stanoveného štandardu ročne takmer 80 mil. eur. Je to dvojnásobok sumy vynaloženej vlani a schválenej v štátnom rozpočte na tento rok. Na údržbu a opravy ciest prvej triedy išlo v roku 2015 takmer 39 mil. eur a v roku 2016 32,5 mil. eur. V minulom roku tieto výdavky dosiahli 41 mil. eur a v tomto roku by mali byť na rovnakej úrovni.

"Realizácia projektov ciest I. triedy patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie implementujúce projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Aktuálne máme už sedem projektov fyzicky ukončených (prevažne na strednom a východnom Slovensku), ktoré prispievajú k vyššej bezpečnosti motoristov a všetkých účastníkov cestnej premávky. Pripravujú na napríklad obchvaty miest Šaľa, Šahy a Krupina," informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR agentúru SITA.

Stavebne ukončené sú projekty na cestách prvej triedy - I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza (25,74 km), stavebné a bezpečnostné opatrenie na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce, druhá fáza (23,29 km), I/78 Námestovo - prieťah (2,4 km), rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom kraji - druhá fáza (17,43 km), I/50 Ružová osada, rekonštrukcia - druhá fáza (2,1 km), I/66 Polomka- bodová závada, druhá fáza (4,28 km), I/66 Brezno, obchvat, I. etapa, druhá fáza (2,36 km) a I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat - druhá fáza (5,31 km).

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy a výstavby k 1. januáru 1996. Spravuje cesty prvej triedy v dĺžke 3 180 kilometrov a vykonáva pre ne investičnú činnosť. Generálne riaditeľstvo SSC je v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky majú zastúpenie v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Podnik mal koncom roka 2017 spolu 340 zamestnancov, z toho na generálnom riaditeľstve 126.