EK: Komisia predstavila nástroj na stanovenie profilu zručností migrantov

20. 06. 2017 | Kategória: Nezaradené

BRATISLAVA 20. júna (SITA) - Európska komisia dnes pri príležitosti Svetového dňa utečencov predstavila nový nástroj EÚ na stanovenie profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide o offline a online internetový editor, ktorý umožní štátnym príslušníkom tretích krajín prezentovať ich zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti. Tieto údaje budú pritom prístupné pre zamestnávateľov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a organizácie, ktoré pracujú s migrantmi v celej Európskej únii. Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Harvanová zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Nástroj je zacielený na jednotlivcov s vysokou úrovňou vzdelania, ktorí potrebujú pomoc pri uznávaní svojej kvalifikácie. Rovnako však aj na ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorí na získanie zručností potrebujú ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu. V prípade niektorých štátnych príslušníkov tretích krajín môže byť navyše prekážkou ich začlenenia na pracovný trh nedostatočné ovládanie jazyka. Nástroj na stanovenie profilu zručností pomôže takéto medzery identifikovať. "Ide o prvý nástroj, ktorý budú môcť záchytné centrá, integračné služby, verejné služby zamestnanosti a ďalšie organizácie poskytujúce poradenstvo štátnym príslušníkom tretích krajín využiť na zabezpečenie toho, aby zručnosti a vzdelanie ľuďom uznali a aby ich mohli ďalej nasmerovať na odbornú prípravu, vzdelávanie alebo do zamestnania," uvádza Harvanová.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol, že migranti prichádzajú s vlastnými skúsenosťami, talentom a zručnosťami, ktoré môžu byť pre naše hospodárstva a spoločnosti skutočným prínosom. "Investovanie do skorého začlenenia do trhu práce je preto prvoradé. Ak chceme premeniť migráciu na príležitosť pre všetky zainteresované strany, úspešná integrácia má kľúčový význam. Náš nástroj na stanovenie profilu zručností zviditeľní individuálne súbory zručností nových prisťahovalcov z tretích krajín, a tak skráti proces ich integrácie,“ uviedol Avramopoulos.