EKONOMIKA: Cez podporu JASPERS sa na Slovensku mobilizovali investície za 5,7 mld. eur

19. 06. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 19. júna (SITA) - Technická pomoc JASPERS, ktorá je výsledkom partnerstva Európskej komisie a Európskej investičnej banky (EIB) a zameriava sa na podporu pri čerpaní grantových prostriedkov aj z európskych štrukturálnych fondov, už pomohla na Slovensku uskutočniť projekty za miliardy eur. Ako na pondelňajšej tlačovej konferencii povedal viceprezident EIB Vazil Hudák, na Slovensku JASPERS ukončil 72 zadaní a 34 je momentálne v štádiu rozpracovania. Všetky zadania sú určené na podporu projektov, ktoré sú pre krajinu kľúčové, najmä v sektore dopravy. Európska komisia schválila 39 z týchto projektov, ktoré mobilizovali investície v sume 5,7 mld. eur, z čoho 3,1 mld. eur predstavujú granty Európskej únie.

Celkovo sa však prostredníctvom JASPERS darí realizovať čoraz viac projektov. Zhodnotili to aj zástupcovia implementačných inštitúcií z Európskej únie, ktorí sa v Bratislave stretli na výročnom zasadnutí. "V minulom roku JASPERS poskytol väčší rozsah výstupov a vo viacerých krajinách ako kedykoľvek predtým,“ konštatoval Hudák. Od roku 2006 projekty podporované poradenstvom JASPERS a schválené Európskou komisiou na financovanie mobilizovali celkové investície vyše 80 mld. eur, z čoho v samotnom roku 2016 bolo schválených 61 projektov v sume zhruba 12 mld. eur.

JASPERS predstavuje partnerstvo medzi Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou. Ponúka členským štátom Európskej únie a kandidátskym krajinám služby vrátane poradenských činností, budovania kapacít a činností na posúdenie projektov s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a vysokú kvalitu projektov, ktoré sú oprávnené na poskytnutie grantov. Poradenstvo JASPERS pôsobí okrem Slovenska v ďalších 18 členských štátoch Európskej únie a v štyroch krajinách, ktoré dostávajú pomoc z Nástroja predvstupovej pomoci IPA, ktorými sú Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.