EKONOMIKA: Do najmenej rozvinutých okresov smeruje 10 miliónov eur na podporu podnikateľov v oblasti služieb

20. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v stredu vyhlásilo ďalšiu výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie určenú najmenej rozvinutým okresom. Výzva je zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb. Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť MSP, a tým podporiť prílev nových investícií, udržanie a rast existujúcich investícií a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

„Žiadatelia môžu v rámci výzvy investovať do nákupu nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu (služby) žiadateľa alebo pri inovovaní produkčného procesu žiadateľa v oblasti služieb. Súčasne môžu žiadatelia v rámci projektu realizovať aj marketingové aktivity súvisiace s predmetom projektu. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území niektorého z najmenej rozvinutých okresov,“ uvádza sa v tlačovej správe MH SR.

MH SR upresnilo, že oprávnenými žiadateľmi sú MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov, a ktorí majú zároveň ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložením žiadosti.

„V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 10 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 200 tisíc eur, minimálna výška 50 tisíc eur,“ dodáva MH SR. Výsledkom výzvy má byť posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch.

Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých troch hodnotiacich kôl sú naplánované na 28. februára, 15. mája a 31. júla 2018.