ENERGETIKA: EK začína s platformou pre uhoľné regióny

11. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Európska komisia (EK) začína s realizáciou procesov, vďaka ktorým sa uhoľné regióny v Európe majú zmeniť na regióny bez závislosti na fosílnych palivách. „Záväzok EÚ prejsť na čistú energiu je nezvratný a nespochybniteľný. V rámci tohto prechodu k udržateľnejšej budúcnosti by sa nemalo zabúdať na regióny, ktoré sa musia odpútať od hospodárstva založeného na fosílnych palivách,“ uviedla EK

V pondelok bola spustená nová platforma, ktorá má uľahčiť rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch, s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne a sociálne výzvy. Činnosti platformy budú v počiatočnej fáze zamerané na uhoľné regióny, ale v budúcnosti by sa mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. „Jej cieľom je zamerať sa najmä na sociálnu spravodlivosť, štrukturálnu transformáciu, nové zručnosti a financovanie pre reálnu ekonomiku a podporovať tak prechod na čistú energiu,“ dodala komisia.

Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny je teda určená na pomoc členským štátom a regiónom čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v týchto dotknutých komunitách. „Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny EÚ, možno riešiť len v partnerstve so všetkými aktérmi na mieste. Energetická únia je ten správny rámec na tento účel. Chceme úzko spolupracovať s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami na podporu štrukturálnej transformácie a využívať na to riešenia prispôsobené na mieru a všetky dostupné prostriedky. Naším cieľom je, aby každý región využíval výhody prechodu na čistú energiu a vytváral pritom nové pracovné miesta a podporoval investície do nových technológií,“ povedal pri tejto príležitosti podpredseda EK zodpovedného za vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič.

Komisia súčasne pracuje v rámci pilotného projektu s malým počtom regiónov v členských štátoch na plánovaní a urýchlení procesu hospodárskej diverzifikácie a technologického prechodu prostredníctvom technickej pomoci. Na žiadosť týchto členských štátov boli v druhej polovici roku 2017 vytvorené pilotné tímy jednotlivých krajín pre Slovensko, Poľsko a Grécko s cieľom pomôcť regiónom Trenčín, Sliezsko a Západné Macedónsko na základe ich konkrétnych potrieb. V priebehu práce sa tieto tímy podelia o svoje skúsenosti v rámci platformy pre uhoľné regióny v procese premeny.

V 41 regiónoch 12 členských štátov sa aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185 tisíc občanov. Posledných pár desaťročí produkcia a spotreba uhlia v EÚ trvalo klesá. Očakáva sa, že v dôsledku plánovaného a prebiehajúceho zatvárania uhoľných baní a záväzku viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli.

Uhlie by mali v budúcnosti nahradiť obnoviteľné zdroje. V období rokov 2008 až 2014 vzrástol počet pracovných miest v oblasti technológií obnoviteľných zdrojov energie o 70 % a v súčasnosti existujú v odvetví čistej energie v celej EÚ približne 2 milióny pracovných miest. „Ak sa budú dostatočne mobilizovať verejné a súkromné investície, mohlo by sa do roku 2030 vytvoriť ďalších 900 tisíc pracovných miest. V odvetví energetickej účinnosti by sa na miestnej úrovni mohlo vytvoriť až 400 tisíc ďalších pracovných miest,“ konštatovala EK.