ENERGETIKA: Európsky parlament vytýčil ciele pre ekologickejšie využívanie energie

17. 01. 2018 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 17. januára (SITA) - Európsky parlament v stredu schválil návrh požadujúci záväzné ciele na úrovni EÚ pre zvýšenie energetickej účinnosti na 35 %, minimálne 35-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe a 12-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov v sektore dopravy. Termínom ich dosiahnutia by mal byť rok 2030. Členské štáty by si za účelom dosiahnutia celkových cieľov EÚ mali podľa europarlamentu stanoviť vlastné národné ciele, ktoré budú monitorované na základe nariadenia o riadení Energetickej únie.

Poslanci presadzujú, aby príspevok členského štátu k celkovému cieľu EÚ v oblasti biopalív spotrebovaných v doprave nepresiahol príspevok danej krajiny k hrubej konečnej spotrebe energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2017. Podiel biopalív prvej generácie, teda biopalivá vyrobené z potravinárskych alebo kŕmnych plodín, na celkovej spotrebe v cestnej a železničnej doprave by zároveň nemal presiahnuť úroveň 7 %. Biopalivá a biokvapaliny vyrobené z palmového oleja by mali byť od roku 2021 zakázané.

Podiel moderných biopalív, obnoviteľných motorových palív nebiologického pôvodu, fosílnych palív vyrobených z odpadu a elektriny z obnoviteľných zdrojov by mal dosiahnuť v roku 2021 aspoň 1,5 % a do roku 2030 by mal vzrásť na 10 %. Poslanci chcú zároveň presadiť, aby bolo do konca roku 2022 vybavených 90 % čerpacích staníc pri cestách základnej transeurópskej siete verejne prístupnými vysokovýkonnými nabíjacími zariadeniami pre elektrické vozidlá.

Energetická únia podľa europoslanca Ivana Štefanca zbaví Európu závislosti na nestabilných a nespoľahlivých dodávateľoch a v konečnom dôsledku prinesie zníženie cien energií pre občanov aj pre firmy. “Aby Energetická únia mohla fungovať efektívne, musíme zabezpečiť prechod existujúcich energetických systémov do spoločne fungujúceho celku,“ povedal Štefanec.