EÚ: Komisia zasiahne proti diskriminácii pracujúcich

17. 02. 2014 | Kategória: Nezaradené

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Európska komisia chystá podrobné posúdenie daňových režimov členských štátov, aby zistila, či neznevýhodňujú občanov únie, ktorí pracujú a žijú v inej členskej krajine. Daňové prekážky sú podľa exekutívneho orgánu EÚ jedným z dôvodov, ktoré odrádzajú občanov únie od toho, aby si hľadali prácu v inom členskom štáte. Pracovná mobilita je totiž podľa EK jedným z hlavných nástrojov na zvyšovanie rastu a zamestnanosti.
Ak budú odhalené prípady diskriminácie alebo porušenia základných slobôd únie, EK ich oznámi vnútroštátnym orgánom a bude trvať na tom, aby sa podnikli potrebné kroky na nápravu. Pri pretrvávaní problémov môže proti predmetným členským štátom začať konania vo veci porušenia právnych predpisov.
"Predpisy EÚ sú jasné: so všetkými občanmi EÚ sa v rámci jednotného trhu musí zaobchádzať rovnako. Nesmie dochádzať k diskriminácii a nesmie sa porušiť právo pracovníkov na voľný pohyb. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa tieto princípy premietli do daňových predpisov všetkých členských štátov v praxi,“ uviedol eurokomisár pre dane, clá, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta.
EK v rámci iniciatívy preskúma a posúdi, či sú občania EÚ s pobytom v inom členskom štáte než v členskom štáte pôvodu znevýhodnení a zdanení viac v dôsledku svojej mobility. Okrem toho komisia preskúma aj prípadnú diskrimináciu v súvislosti s ich príspevkami do dôchodkového systému, poberaním dôchodku alebo prevodmi dôchodkového kapitálu a kapitálu životného poistenia. Ďalšou úlohou komisie bude posúdenie nevýhod pre samostatne zárobkovú činnosť vykonávanú v inom členskom štáte alebo z dôvodu iba premiestnenia takejto činnosti alebo preto, že im bolo odopreté poskytnutie niektorých daňových znížení alebo daňových zvýhodnení.
V roku 2012 žilo a pracovalo v inom ako vlastnom členskom štáte 6,6 milióna občanov EÚ, čo predstavuje 3,1 percenta pracovníkov v EÚ. Ďalších 1,2 milióna ľudí žilo v jednej krajine EÚ, ale pracovalo v inej.


pu