EUROFONDY: Investície z eurofondov do reálnej ekonomiky EÚ dosiahli 278 mld. eur

13. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Investície v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do reálnej ekonomiky krajín Európskej únie dosiahli 278 mld. eur. Vyplýva to zo Strategickej správy o implementácii eurofondov za rok 2017, ktorú v stredu zverejnila Európska komisia. Do októbra tohto roka bola takmer polovica prostriedkov z európskych fondov na roky 2014 - 2020 vyčlenená na konkrétne projekty. Do konca minulého roka podporu získalo 793 500 podnikov a vzniklo približne 154 tisíc nových pracovných miest.

Celkom boli do konca vlaňajška vybrané dva milióny projektov financovaných zo zdrojov EÚ, čo je o milión viac ako v predchádzajúcom roku. Pomoc pri hľadaní zamestnania alebo na rozvoj zručnosti využilo 7,8 milióna ľudí a zlepšila sa biodiverzita 23,5 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy.

Podpredseda komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, povedal, že európske štrukturálne a investičné fondy zohrávajú kľúčovú úlohu pri posilňovaní jednotného trhu EÚ. "Napomáhajú rastu našich hospodárstiev a sú hnacím motorom vytvárania pracovných miest a inovácií v Európe. Spájaním štrukturálnych fondov s Európskym fondom pre strategické investície sa tiež umožňuje financovanie rizikovejších, no sľubných projektov," uviedol Katainen. Zároveň vyzval predkladateľov projektov, aby zvážili túto možnosť.

Správa uvádza aj to, že členské štáty EÚ čoraz častejšie využívajú možnosti zjednodušenia rámca politiky súdržnosti na obdobie 2014 - 2020, najmä online postupy na riadenie fondov (e-súdržnosť), zjednodušené postupy podávania žiadostí pre podniky (tzv. jednotné kontaktné miesta) a jednoduchšie spôsoby, ako môžu prijímatelia žiadať o úhradu od EÚ. Tieto opatrenia totiž znižujú byrokraciu a zefektívňujú čerpanie.

V súlade s cieľom investičného plánu mobilizovať viac investícií bol zriadený rámec na podporu rozsiahlejšieho využívania finančných nástrojov. Do konca roka 2016 bolo v rámci programov EŠIF na tieto nástroje pridelených 13,3 mld. eur, najmä na podporu malých a stredných podnikov, výskum a inovácie a nízkouhlíkové hospodárstvo. Prostredníctvom finančných nástrojov zo zdrojov EÚ bolo podporovaných viac ako 76 tisíc podnikov. Projekty na podporu malých a stredných podnikov, ktoré boli doteraz vybrané v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, dosahujú 11,5 mld. eur zo súkromných finančných prostriedkov z cieľovej sumy 42 mld. eur.

V rámci obdobia financovania po roku 2020 sa plánuje ďalšie posilnenie väzby medzi investíciami EÚ a podporou štrukturálnych reforiem, ako sa uvádza v diskusnom dokumente komisie o budúcnosti financií EÚ a v návrhoch na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie, ktoré komisia predložila minulý týždeň.

Slovensko má v programovom období 2014 - 2020 k dispozícii z rozpočtu EÚ zhruba 15,3 mld. eur. Spolu s domácim spolufinancovaním projektov v objeme 4,27 mld. eur tak ide celkovo o sumu 19,57 mld. eur.