EUROFONDY: O podporu z tretej výzvy programu Interreg Central Europe má záujem 107 subjektov zo SR

01. 02. 2018 | Kategória: Nezaradené

Vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 1. februára (SITA) - O podporu z tretej ukončenej výzvy v programe Interreg Central Europe má v 191 predložených projektoch záujem aj 107 slovenských subjektov, deväť z nich je v pozícii vedúceho žiadateľa. Osem projektov s vedúcim žiadateľom zo SR bolo predložených v prioritnej osi Rozvoj inovácií a vedomostí a jeden projekt v prioritnej osi Prírodné a kultúrne zdroje. Informoval o tom vo štvrtok Úrad vlády SR, ktorý je národným kontaktným miestom uvedeného programu.

V prijatých projektových žiadostiach počas tretej výzvy, trvajúcej od septembra minulého roka do 25. januára tohto roka, je zapojených spolu 1 767 subjektov a ďalších 944 asociovaných partnerov. "Žiadaná suma v rámci všetkých predložených projektov predstavuje spolu 330 mil. eur, čo je viac ako päťnásobok finančných prostriedkov alokovaných v tretej výzve (60 mil. eur). Priemerný počet partnerov v jednom projekte je 9,3 a priemerný rozpočet jedného projektu predstavuje sumu 2,1 mil. eur, z toho 1,7 mil. eur z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)," uviedol úrad vlády.

Najaktívnejší prístup k výzve prejavilo Taliansko, Nemecko a Maďarsko, keďže práve z týchto krajín sa najviac subjektov uchádza o podporu v tretej výzve v pozícii vedúci žiadateľ. Projekty prihlásené v rámci ukončenej tretej výzvy programu Interreg Central Europe bude formálne a kvalitatívne hodnotiť Spoločný sekretariát programu so sídlom vo Viedni.

"Podpora bude nasmerovaná napríklad na rozvoj a zavádzanie inovácií, zlepšenie územne založených stratégií energetického plánovania a politiky, ktoré podporujú zmierňovanie klimatických zmien, teda aj na zvýšenie využívania potenciálu obnoviteľnej energie a zlepšenie regionálnej energetickej výkonnosti, ďalej na vypracovanie a implementáciu trvalo udržateľného riadenia chránených alebo environmentálne vzácnych oblastí a prevenciu či riadenie rizík (povodne)," priblížil úrad vlády.