MÉDIÁ: EP spustil diskusiu o nových pravidlách online vysielania

20. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Európsky parlament (EP) dal tento mesiac „zelenú začatiu rozhovorov s Radou ministrov EÚ o konečnej podobe normy, ktorá divákom a poslucháčom v EÚ zabezpečí širší online prístup k programom televíznych a rozhlasových staníc“. Agentúru SITA o tom informovala tlačová atašé EP na Slovensku Soňa Mellak. Ako pre SITA v reakcii na začatie rozhovorov o nových pravidlách online vysielania uviedla hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Michelčíková, „veľké zmeny pre slovenských užívateľov sa zrejme neprejavia. Vec sa týka najmä autorských práv a ich kolektívnej správy, ktoré naďalej môžu ostať teritoriálne obmedzené. Jednoduchšie šírenie by sa mohlo týkať len obsahu, ktorý nie je autorskoprávne chránený, ako napríklad spravodajstvo, inak existujúce výnimky umožňujú obmedzenie šírenia“. Nové pravidlá by totiž mali zaistiť väčší cezhraničný prístup k online spravodajským a publicistickým reláciám a zjednodušenie procesu zúčtovania autorských práv v iných členských štátoch.

Poslanci EP 12. decembra pomerom hlasov 344 za a 265 proti (36 sa zdržalo) podporili návrh mandátu EP na rokovania so zástupcami členských štátov, ktorý v novembri vypracoval Výbor EP pre právne veci (JURI). Europarlament tak môže začať rokovania s Radou ministrov EÚ. Ministri sa však najprv musia dohodnúť na vlastnom rokovacom mandáte. Ako ďalej informovala Mellak, nové pravidlá sú reakciou na rastúci dopyt používateľov internetu v EÚ po online obsahu rozhlasových a televíznych staníc. Text nariadenia z dielne výboru JURI by mal zjednodušiť proces zúčtovania autorských práv a uľahčiť tak vysielateľom sprístupnenie ich spravodajských a publicistických programov prostredníctvom internetu v ďalších členských štátoch EÚ. Vysielatelia musia v súčasnosti vykonať celý proces zúčtovania autorských práv vo veľmi krátkom čase a pre každú krajinu, v ktorej sprístupňujú svoje online spravodajské a publicistické programy. Nové pravidlá by im umožnili zúčtovať autorské práva len raz - vo svojom domovskom členskom štáte. Proces zúčtovania by sa zjednodušil aj pre operátorov, ktorí ponúkajú predplatené vysielacie balíky. Ako v tlačovej správe z 12. decembra dodala tlačová atašé EP na Slovensku, poslanci však zároveň zdôraznili dôležitosť umožnenia geografického blokovania v prípade, ak sa na tom zmluvne dohodnú držitelia autorských práv s vysielateľom.

Ako dodala hovorkyňa RVR Michelčíková, uvedené zmeny si nevyžiadajú úpravu zákona o vysielaní a retransmisii. Ak by sa v nejakom zákone mohli zmeny prejaviť, tak potom skôr v autorskom. Zo zverejnených informácií z EP podľa Michelčíkovej vyplýva, že „proces prijatia nových pravidiel je zatiaľ v štádiu, v ktorom do jeho zavŕšenia ostávajú mesiace, odhadom aj dva roky. Nové pravidlá majú navyše charakter nariadenia, nie smernice, takže nie je potrebná implementácia do národnej legislatívy“. Rada pre vysielanie a retransmisiu vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.