RATING: Agentúra Fitch potvrdila ratingy trvalého a dočasného eurovalu

10. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 10. decembra (SITA) - Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v piatok potvrdila Európskemu mechanizmu pre stabilitu (ESM), čiže trvalému eurovalu, dlhodobý emisný rating (IDR) na stupni AAA so stabilným výhľadom a krátkodobý emisný rating na úrovni F1+. Ratingy nezabezpečených záväzkov trvalého eurovalu agentúra potvrdila na úrovni AAA a F1+.

Potvrdenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti ESM odzrkadľuje silnú podporu zo strany členských štátov eurozóny. V závere novembra 2017 úverové portfólio ESM bolo v sume 76,2 mld. eur, vrátane úverov Španielsku vo výške 31,7 mld. eur, Cypru v objeme 6,3 mld. eur a Grécku na úrovni 38,2 mld. eur. Úvery Grécku boli uvoľnené v rámci programu núdzovej pomoci v sume 86 mld. eur, ktorý bol schválený v auguste 2015.

Agentúra Fitch zároveň potvrdila rating dlhodobých garantovaných záväzkov Európskeho nástroja finančnej stability (EFSF), tzv. dočasného eurovalu, na stupni AA a rating krátkodobých garantovaných záväzkov na stupni F1+. Potvrdenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti EFSF podporujú garancie zo strany členských krajín eurozóny. V závere októbra 2017 boli úvery EFSF v celkovom objeme 174,6 mld. eur, pričom 130,9 mld. eur z nich bolo poskytnutých Grécku. To, že Grécku je poskytnutý vysoký objem úverov, zmierňuje ich dlhá splatnosť, keďže istina sa nebude uhrádzať skôr ako v roku 2042, skonštatovala agentúra.