SOCIÁLNE: EK chce zvýšiť transparentnosť pracovných podmienok

21. 12. 2017 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Európska komisia (EK) navrhuje zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok. Návrhom EK sa dopĺňajú a modernizujú existujúce povinnosti informovať každého pracovníka o pracovných podmienkach. V návrhu sa okrem toho stanovujú nové minimálne normy na zabezpečenie toho, aby sa výhody vyplývajúce z vyššej predvídateľnosti a prehľadnosti pracovných podmienok vzťahovali na všetkých pracovníkov vrátane ľudí s atypickými pracovnými zmluvami. Informovalo o tom zastúpenie EK na Slovensku.

„Konzultácie so sociálnymi partnermi potvrdili potrebu transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienok v EÚ. V tomto návrhu sa zohľadňuje kompromis istejšieho zamestnania v súčasných a budúcich formách organizácie práce, ktorý umožňuje flexibilitu a zaisťuje rovnaké podmienky. Tento návrh v plnej miere rešpektuje vnútroštátne postupy sociálneho dialógu tým, že sociálnym partnerom umožňuje zaviesť nové minimálne požiadavky týkajúce sa pracovných podmienok prostredníctvom kolektívnych zmlúv,“ uviedol podpredseda EK zodpovedný za euro, sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis.

Komisia odhaduje, že uvedený návrh sa v porovnaní s existujúcimi právnymi predpismi bude vzťahovať na 2 až 3 milióny ďalších pracovníkov s atypickými pracovnými zmluvami a poskytne im ochranu. V návrhu sa zároveň zavádzajú opatrenia s cieľom zabrániť administratívnemu zaťaženiu zamestnávateľov, napríklad poskytnutím možnosti predkladať požadované informácie elektronicky. Novými pravidlami sa vytvoria aj rovnaké podmienky pre podniky, aby mohli zamestnávatelia využívať výhody spravodlivejšej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s menším počtom právnych medzier.

Tento návrh EK teraz preskúma Európsky parlament a Rada.