ZDRAVOTNÍCTVO: EK chce zintenzívniť spoluprácu pri hodnotení zdravotníckych technológií

31. 01. 2018 | Kategória: Nezaradené

vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Európska komisia v stredu predložila návrh na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie pri hodnotení stavu zdravotníckych technológií. Vďaka väčšej transparentnosti sa má zlepšiť postavenie pacientov, keďže sa budú môcť dostať k informáciám o klinických prínosoch novej technológie, ktorá by pre nich mohla byť prospešná. Viac hodnotení by podľa komisie mohlo viesť k efektívnym a inovatívnym zdravotníckym nástrojom, ktoré sa tak k pacientom dostanú rýchlejšie. Vnútroštátne orgány budú môcť pri tvorbe politík v oblasti systémov zdravotníctva vychádzať z presvedčivejších dôkazov. Navyše výrobcovia sa nebudú viac musieť prispôsobovať rozdielnym vnútroštátnym postupom.

Intenzívnejšia spolupráca pri hodnotení zdravotníckych technológií na úrovni EÚ podľa podpredsedu EK Jyrkiho Katainena prinesie inovácie a zvýši sa konkurencieschopnosť odvetvia výroby zdravotníckych pomôcok. "Sektor zdravotnej starostlivosti je kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva a tvorí približne 10 percent hrubého domáceho produktu únie. Navrhujeme predpisy, ktoré prinesú výhody pacientom v celej Európe a zároveň podporia inovácie, rozšíria využívanie špičkových inovácií zdravotníckych technológií a zlepšia udržateľnosť systémov zdravotníctva v EÚ," uviedol Katainen.

Navrhované nariadenie o hodnotení zdravotníckych technológií sa týka nových liekov a niektorých nových zdravotníckych pomôcok a tvorí základ trvalej a stabilnej spolupráce na úrovni EÚ pri spoločných klinických hodnoteniach v tejto oblasti. Členské štáty budú môcť využívať spoločné nástroje na hodnotenie zdravotníckych technológií, metód a postupov v rámci EÚ a spolupracovať v štyroch základných oblastiach - spoločné klinické hodnotenia a vedecké konzultácie, objavovanie nových zdravotníckych technológií a pokračujúca dobrovoľná spolupráca v iných oblastiach.

Jednotlivé krajiny EÚ budú aj naďalej zodpovedať za hodnotenie neklinických, čiže ekonomických, sociálnych a etických aspektov zdravotníckych technológií a rozhodovať o platbách a úhradách. O návrhu sa bude rokovať v Európskom parlamente a Rade ministrov. Očakáva sa, že po jeho prijatí a nadobudnutí účinnosti začne platiť po troch rokoch. Potom sa ráta s ďalším trojročným obdobím, počas ktorého sa členské štáty budú postupne pripravovať na fungovanie nového systému.